Regulaminu sklepu internetowego ZPHU Adam Rzepecki

Regulamin świadczenia usług sklepu www.zlom-handel.pl

§ 1

www.zlom-handel.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma ZPHU Adam Rzepecki prowadzący działalność gospodarczą w Pułtusku przy ul. Nasielska 6, NIP: 568 100 00 14. Regulamin określa zasady zawierana transakcji, warunki płatności i dostaw.

Dane firmy i rodzaj działalności

§ 2

Strona www.zlom-handel.pl jest sklepem internetowym zintegrowanym z portalem Allegro, za pośrednictwem którego, użytkownicy mogą nabywać towary i produkty.

Rodzaj i zakres usług serwisu internetowego

§ 3

 1.       Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.zlom-handel.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownik co określa regulamin korzystania z serwisu i polityka prywatności.
 2.       Regulamin korzystania z serwisu i polityka prywatności dostępne są pod adresem www.zlom-handel.pl
 3.       Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu

§ 4

 1.       Aby złożyć zamówienie, należy przejść na stronę www.zlom-handel.pl, zarejestrować się, wybrać wskazany produkt do koszyka i postępować zgodnie ze wskazanymi krokami, na zakończenie wybrać odpowiednią metodę dostawy i płatność.
 2.       Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście na terenie miasta Pułtusk bez dodatkowej opłaty.
 3.       Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4.       Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

Warunki zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 5

 1.       Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.       W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny

§ 6

 1.       W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2.       ZPHU Adam Rzepecki nie pokrywa kosztów wysłania reklamowanego towaru.
 3.       Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ZPHU Adam Rzepecki zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, serwis www.zlom-handel.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi serwis ZPHU Adam Rzepecki